Basın Takibi

Basın Takibi
Basın Takibi 2021

Medya takibi nedir?

Medya takibi; gazete, dergi, TV kanalı, radyo kanalı, sosyal medya ve internet medyasında yayınlanan ileti, haber ve reklamların kayıt altına alınarak sınıflandırılması, raporlanması, sonuçların ilgili kişi ya da kuruma servis edilmesi ve arşivlenmesi hizmetidir.

Medya takibinin önemli bir ihtiyaca dönüşmesi, Türkiye’de özel yayıncılığın gelişmesiyle başladı; sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle de bilgi ve haber kaynağına ulaşmanın vazgeçilemez bir yolu oldu.

Hızla artan mecra sayısı, bu yayınların hepsinin takip edilebilir olmasını güçleştirdi. Şirketler ve kurumlar, ulusal gazeteleri takip edebilseler bile, televizyon, radyo kanalları, dergiler, yerel gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya gibi önemli fırsat ya da tehdit oluşturan medya gereçlerinin çeşitliliğine ve hızına yetişemez oldular.

Medya takibi, bilgi ve itibar yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır…

1990’lı yıllarda medyadaki dikkat çekici yükselişin yanı sıra, iletişim sektöründe de önemli gelişmeler yaşandı. Kurumlar, pazarlama, imaj ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem vermeye başlarken, Türkiye pazarına giriş yapan uluslararası şirketler, profesyonel medya takibine duyulan ihtiyacı arttırdı.

1999 yılında sektöre giren MTM, medya takip anlayışına tamamen farklı ve yeni bir soluk getirirken, kullanıcı memnuniyetini, yenilikçiliği, hızlı ve yüksek teknolojiyi, temel prensipler olarak kabul etti. Standart servis sunumunu, butik hizmet anlayışıyla besleyen ve medya takip hizmetini, kurumların ihtiyaç duydukları biçimde şekillendiren MTM, kısa sürede sektörün öncü ve yenilikçi medya takip şirketi haline geldi.

Medya takibi, uzman bir kadro ve güçlü bir altyapı gerektirir…

Haberleşme ve pazarlama iletişiminde en önemli arena olan medya, kontrol edilmediğinde hayati tehditler taşır. Kurumların kontrolünde yayınlanan haberler, marka değerine olumlu katkılar sağlarken, kontrolsüz yayınlanan haberler ise hedef kitlede önemli tahribatlar yaratabilir.

Tüm medya mecralarının, doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde taranması, kayıt altına alınması ve sistemli bir şekilde takip edilmesi, kurumların bugünü ve geleceği için zorunlu bir ihtiyaçtır. Kaliteli bir medya takip hizmeti ise büyük yatırımlar ve uzman kadrolar gerektirir.

Teknolojinin yanı sıra, insan kaynağına yaptığı yatırım ile de öne çıkan MTM’nin medya takip editörlerinin büyük bir kısmı, şirketin kuruluşundan itibaren birlikte çalışan ve uzmanlaşan bir kadrodan oluşur. Medya takibinin öneminin ve kurumlar için değerinin farkında olan uzman kadro, kurumun nitelikli iş üretiminin en büyük aktörleridir.

Tüm yeniliklerin kolayca entegre edilebildiği özel medya takip otomasyonu…

MTM tüm altyapısını, müşterilerine en iyi medya takip servisini en hızlı biçimde sunmak üzerine kurgulamıştır.

Kurumun, kendi bünyesinde oluşturduğu ve 2003 yılından beri geliştirmeye devam ettiği özel medya takip otomasyonu, başarılı ilerleyişindeki en önemli etkenlerden biridir.

MTM’nin kendi bünyesindeki yazılım kadrosunun yazdığı ve geliştirdiği otomasyon, her türlü talebi ve yeniliği hemen adapte edilebilecek özelliktedir. Standart bir servis üretiminin yanı sıra, butik hizmet üretimine de elverişli bir yapıya sahiptir.

Yeni mecralara ve oluşan yeni ihtiyaçlara duyarlı bir medya takip anlayışı…

İletişim ve medya, çağımızın en hızlı gelişen ve değişen sektörlerindendir. Faaliyet gösterdiği sektörün dinamik yapısına uygun bir sistem kuran MTM, değişen müşteri ihtiyaçlarına hemen yanıt verebilecek şekilde organize olmuştur:

 • İnternet medyasının takibi ve ölçümlenmesi,
 • TV ve radyo haberlerinin online/mail/SMS/mobil olarak izlenebilmesi,
 • Haber ajanslarının eş zamanlı takibi ve erken uyarı servisleri,
 • Sosyal medyanın, Youtube’un ve blogların takibi ve ölçümlenmesi,
 • İletişimcilerin basın listesi güncelleme sıkıntısına profesyonel çözümler,
 • Kurumlara özel çözümler.

MTM, sektörün değişen yapısına uygun olarak, medyanın ölçümlenmesi işinin niteliğinin artırılması konusunda öncülüğünü sürdürmektedir. Artan mecra ve mesaj sayısı, kurumların aradıkları bilgiye ulaşımını güç hale getirirken; bilgi ve mesaj bombardımanını filtreleyen MTM, ayrıştırılmış ve nitelikli bilgi üretimi ile abonelerine zaman kazandırarak, iş hayatlarını kolaylaştırır.

Sistemli tedarik ağı ile yerel medyada kazanılan büyük güç…

Bölgesel güçlerin günden güne daha etkin hale geldiği günümüzde yerel medya, markaların iletişim planlarında da önemli yer tutar.

Takibi zor ve önemli yatırımlar gerektiren alanlardan biri olan yerel medya, MTM’nin geniş şube yapılanması ve sistemli tedarik ağı ile kontrolsüz bir mecra olmaktan çıkmıştır. Sektörün gereksinimlerini analiz eden kurum; yerel medyadaki takip gücünü arttırmış ve bölgesel medya takibi ihtiyacına en iyi şekilde yanıt verecek biçimde organize olmuştur.

Medya takip hizmetlerinde çeşitli alternatifler…

Geniş servis yelpazesine sahip medya takip ve ölçümleme şirketi olan MTM, özel şirketler, kamu kurumları ve şahıslar için medyanın nabzını tutar…

 • Ulusal Medya Takibi
 • Yerel Medya Takibi
 • Yazılı Basın Takibi
 • TV Takibi
 • Radyo Takibi
 • İnternet Medyası Takibi
 • Haber Ajansları Takibi
 • TV Reklam Takibi
 • Basın Reklam Takibi
 • Yeni Reklam Takibi
 • Uluslararası Basın Takibi
 • Youtube Video Takibi