İnsan resursları

KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT, YALNIZ MÜTƏXƏSSİS HEYƏTLƏRLƏ TƏQDİM EDİLİR…

Media təqib və ölçmə xidmətlərinin ərsəyə gətirilib təqdim edilməsində və texnologiyanın qüvvəsindən istifadə edən MTM, ayırma, ölçmə və qiymətləndirmə məsələlərində texnologiya ilə yanaşı, insan düşüncəsindən də maksimum səviyyədə istifadə edir.

Keyfiyyətli xidmətin ərsəyə gətirilməsinin, yüksək səviyyəli insan resursları ilə mümkün olduğu inancı ilə hərəkət edən şirkət, İK siyasətini də bu çərçivədə formalaşdırır.

KARYERA İMKANLARI

Sektorun özünəməxsus xüsusiyyətləri səbəbilə peşəkar şəxslərin işə cəlb edilməsində baş verən çətinliyi öz təhsil üsulları ilə arxada qoyan MTM, şirkətə məxsus əmələ gətirilən yüksək səviyyəli idarəetmə sistemilə bir tərəfdən işçilərinin fəallığını artırır, digər tərəfdən işçi heyətinin xüsusiyyətlərinə uyğun karyera planları qurur. Şirkət daxilindəki rəhbərlərin demək olar ki hamısı şirkətdə təcrübə qazanmış şəxslər olub hər heyətə qabiliyyətləri çərçivəsində karyera imkanı verilir.