Texnoloji sərmayələri

Media təqib və ölçmə sektoru quruluşuna uyğun olaraq, böyük texnoloji sərmayələri və özünəməxsus həll yolları tələb edir. Buna görə də MTM, texnikitəməlinin inkişaf etdirilməsi və yaxşılaşdırılması ilə bağlı işlərini mühüm sərmayə sahəsi kimi müəyyən etmişdir.

2002-ci ildə öz proqram təminatı heyətini yaradan MTM, bütün istehsal vahidlərinin birgə işləməsinə imkan yaradan proqram təminatı ilə istehsal proseslərinin daha düzgün işləməsi və daha yüksək nəticələr əldə edilməsinə şərait yaratdı. Daim inkişaf etdirilib yeni modullar əlavə olunmaqla funksionallığı qorunan bu xüsusi proqram təminatı istifadəçilərə rahatlıq  gətirən xüsusiyyətə malikdir. Bu xüsusiyyətlərilə avtomatlaşdırma proqramı şirkətin müştərilərinə butik xidmətin göstərilməsində və yeni ehtiyaclara sürətli cavab verməsində mühüm rola malikdir.