MEDYA MƏLUMAT REHBERİ
MEDYA MƏLUMAT REHBERİ 2024

MEDYA MƏLUMAT REHBERİ

Media haqqında bilmək istədiyiniz hər şey Media Məlumat Kıtabçasında…
MTM Media Təqib Mərkəzinin mütəxəssis heyəti tərəfindən hazırlanan Media Məlumat Kitabçası (MMK) media və media nümayəndələrilə bağlı bütün məlumatları bir mərkəzdə toplayır.

MMK, təqdim etdiyi elektron məktub və faks göndərmə modulları ilə ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində işləyən şəxslərlərin ən böyük çətinliklərindən birini həll edərkən, bütün media məlumatlarını əldə etməyə şərait yaradan müxtəlif imkanlarla da sektora öz töhfəsini verməkdə davam edir.

a
b
c