Reklamın ölçülməsi
Reklamın ölçülməsi 2024

Reklamın ölçülməsi

MTM, televiziya kanallarında, qəzet və jurnallarda yayımlanan bütün reklamları izləyərək bunları agentliklər, təşkilatlar və yayım şirkətləri üçün mühüm hesabata çevirir.
 
Rəqiblərin reklam strategiyalarını təqib etmək üçün misilsiz mənbə…
Bütün sektorlar, firmalar və şirkətlərin reklam sərmayələrini əhatə edən reklam hesabatları, təşkilatların reklam və medianın planlaşdırma strategiyalarında mühüm rola malikdir.

       Ən çox reklamı hansı sektorlar verir?

       Əlaqə vasitələri arasında ən çox reklam hansı firmalara və şirkətləra aiddir?

       Sektorlar ən çox hansı əlaqə vasitələrinə üstünlük verirlər?

       Şirkətlər hansı media planını tətbiq edirlər?

       Təşkilatların və ya şirkətlərin ən çox üstünlük verdiyi yayımlar hansılardır?

       Rəqiblər ən çox hansı əlaqə vasitələrinə reklam verirlər?

       Rəqiblərin ən çox üstünlük verdiyi qəzetlər, jurnallar və televiziya kanalları hansılardır?

Bunlarla yanaşı, bir çox sualın cavabını, MTM-in hazırladığı reklam hesabatlarından əldə edə bilərsiniz.

MTM, eyni zamanda televiziya kanallarında yayımlanan yeni reklamlarını da izləyərək onları reklam məlumatları və videoları ilə birlikdə arxivləşdirir. Sektor, yarımsektor, firma, şirkət, məhsul kimi mühüm parametrlərlə yanaşı, versiya adı, reklam növü, təqdimat müddəti, yayımın adı və yayım zamanı kimi müxtəlif məlumatlar da daxil olmaqla bütün reklamlar qeyd olunur.

Abunəçi bütün sektorları və şirkətləri əhatə edən ümumi reklam məlumatını əldə etdiyi kimi, yalnız öz şirkətinin və ya rəqiblərinin hesabatlarını da ala bilər.

Televiziya reklam hesabatlarında;

       Reklam verən firma, şirkət və ya məhsul haqqında məlumat,

       Reklam verən firmanın fəaliyyət göstərdiyi sektor və yarımsektor,

       Reklamın ilk dəfə yayımlandığı tarix,

       Reklamın yayımlandığı kanal, proqram və təsnifat,

       Yayım zamanı vaxt həddi, məlumatın sayı və müddəti,

       Reklam verileri (versiyon adı, süresi, reklam türü, vb.)

       Reklam məlumatları (versiyanın adı, müddəti, reklamın növü, və s.)

       Reklamın düzgün zaman ərzində və düzgün sayda yayımlanıb-yayımlanmaması,

       Rəqiblərin reklam kampaniyaları, ,

       Reklamların markalara ve firmalara dağılımı,

       Reklamların sektorlara ötürülməsi,

       Reklamların şirkətləra və firmalara ötürülməsi,

       Reklam verənin ən çox üstünlük verdiyi televiziya kanalları,

      Hansı yayım müddətində, hansı sektorların və ya şirkətlərin daha çox reklam verməsi,

     Həmçinin reklam verənin proqram təsnifatına əsasən üstünlük verdiyi təhlillər kimi müxtəlif məlumatlar əldə edilir.
a
b
c