Təşkilat arxivi

MTM-in xüsusi tövsiyələr çərçivəsində təşkilatlara təqdim etdiyi “Təşkilat arxivi” proqram təminatı, təşkilatların və medianın arxivlərini öz əsasında cəmləşdirir.

Bu xidmətdən istifadə edən şirkətlər, MTM tərəfindən əlavə ediləcək kiçik proqram təminatı vasitəsilə mediadakı məlumatları avtomatik olaraq yeniləyir və öz arxiv sahəsində saxlayırlar. Beləliklə, təşkilatlar illərlə istifadə edəcəkləri sistematik arxivləşdirmə sisteminə malik olurlar.

Arxiv, asan və sürətli yoxlama imkanları ilə müştərilər üçün asan çıxış yolları təqdim etdiyi kimi, səmərəliliyin yüksəlməsində də mühüm rolu öz üzərinə götürür.

  Xüsusi ön səhifə

Medianın təqib edilməsi xidmətini, təşkilati şəxsiyyətlərinə uyğun ön səhifədə görməyə üstünlük verən, təşkilatlara məxsus təkmilləşdirilən “Xüsusi ön səhifə” adlı proqram təminatı, standart xidmət təqdimatının, təşkilatın ehtiyacına uyğun yenidən layihələndirilməsindən ibarətdir. 

  Daxili şəbəkə üçün tövsiyələr

Təşkilatların, mediadakı məlumatları öz daxili şəbəkələrinə ötürmələri üçün təkmilləşdirilən xüsusi proqram təminatıdır.

  Məzmun təlimatı

Təşkilatlara məxsus həll yollarından biri olan məzmun təlimatı, firmanın, mediadakı məlumatları öz sistemində, MTM-in təqdim etdiyi xüsusi proqram təminatı ilə asanlıqla idara etməsinə imkan verir. Müştəri, tərkib təlimatı yazısı ilə məzmunu istədiyi kimi formalaşdırır, yalnız ehtiyacı olan məlumatları əks etdirir, dizaynı dəyişdirir, məlumatları istədiyi meyar çərçivəsində siyahı halında qeyd edir, həmçinin bir çox başqa tərtibatı asanlıqla həyata keçirir.

  Mobil imkanlar

Mediadakı məlumatları mobil vasitələrlə əldə etmək imkanı verən proqram təminatı, təşkilatlara məxsus layihələndirilir və tətbiq edilir.