Mətbuat reklam təqibi

Mətbuat reklam təqibi
Mətbuat reklam təqibi 2022

MTM, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən milli və regional qəzetlərdə, həmçinin müxtəlif dövrlərdə yayım həyata keçirən 600-dən çox jurnalda qeyd edilən bütün reklamların hesabatını hazırlayır. Bu reklamlar sektor, şirkət və yayım məlumatlarının parametrlərinə əsasən təhlil edilərək hesabata çevrilir.

Bütün sektorların və şirkətlərin reklam məlumatları əldə olunduğu kimi, təşkilat yalnız öz şirkətinin və ya rəqiblərinin hesabatlarını da seçə bilər.

Mətbuat reklamlarının hesabatlarında;

       Reklam verən firma, şirkət və ya məhsul haqqında məlumat,

       Reklam verən firmanın fəaliyyət göstərdiyi sektor və yarımsektor, 

       Reklamın ölçüsü,  

       Reklamın düzgün vaxtda və düzgün səhifədə yayımlanıb-yayımlanmaması,

       Rəqiblərin reklam kampaniyaları,

       Reklamların sektorlara ötürülməsi, 

       Reklamların şirkətləra və firmalara ötürülməsi, 

       Reklam verənin ən çox üstünlük verdiyi qəzetlər, 

       Reklam verənin ən çox üstünlük verdiyi jurnallar, 

       Jurnal məzmunlarına əsasən reklamın ötürülməsi, 

       Sektorlara görə reklam verənin qəzet və ya jurnala üstünlük verməsinin təhlil edilməsi kimi müxtəlif məlumatlar əldə edilir.