Reklamlara nəzarət xidməti

Reklamlara nəzarət xidməti
Reklamlara nəzarət xidməti 2022

MTM, reklamların nəzarət qaydalarına uyğun yayımlanıb-yayımlanmamasına diqqət edir.
Reklamlara nəzarət xidməti, reklam verənin yayım şirkətinə lazımi düzəlişlər etdirməsini təmin edir. Nəzarət xidmətilə bağlı cavabı verilən suallar:

       Televiziya kanalları, qəzetlər və jurnallar reklamınızı razılığa uyğun olaraq yayımlayırlar? 

       Nəzarət planında hər hansı qüsur var? 

       Reklamlarınıza ayrılan sahə və ya yayım müddətindən düzgün istifadə edildi?