Şifraçma xidmətləri

Şifraçma xidmətləri
Şifraçma xidmətləri 2022

MTM-in yayımları yazıya çevirmə heyəti, televiziya və radio kanallarında yayımlanan xəbər və proqramları izləyərək, onları imla qaydalarına uyğun yazılı sənədə çevirir. Yayımları yazıya çevirmə xidməti, televiziya və radio qeydlərilə yanaşı, seminar, konfrans, təhsil proqramı, müsahibə və toplantılardan əldə edilən səsyazılarını da əhatə edir.

MTM-in mütəxəssis heyətləri bütün səsyazılarını diqqətlə təqib edirlər…

Sürətli və ya ləhcəli danışıqlar, texniki terminlər, səsyazısının keyfiyyətinin aşağı olması kimi səbəblərlə danışıqların aydınlaşdırılması, bu mövzuda mütəxəssis olmayan şəxslərdən vaxt tələb edən əziyyətli işdir.

MTM-in təcrübəli redaktorlarının xüsusiyyətləri:

    Yazıya çevrilən dili gözəl bilmək, 

    İmla və dil qaydalarına uyğun yüksək səviyyədə yazmaq. 

Yayımları yazıya çevirmə xidmətində müştərinin tələbinə uyğun iki üsul tətbiq edilir. Bunlardan birincisi, danışıq zamanı yol verilən səhvlərin və ya dil qüsurlarının düzəldilmədən bir-bir yazılmasıdır. İkinci üsulda isə yazıya çevrilən mətn ifadə baxımından da nizamlanır, danışıqdakı qüsurlar, səhv işlədilən terminlər, imla və dildəki səhvlər düzəldilir, mətn istifadə üçün hazır vəziyyətə gətirilir.