• Medya elinizin altında!
TR
AZ
EN

Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurulduğu ilk günden bugüne, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden MTM, topluma yarar sağlayan sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteklerle bu kurumların başarısını arttırmada rol üstlenmeyi amaçlar.

Çevre, eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok farklı alanda sosyal sorumluluğu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran MTM, bu sorumluluğunu süreklilik ve verimlilik ilkelerini ön planda tutarak yerine getirir.

EĞİTİM

Toplum Gönüllüleri Vakfı

2002 yılından beri faaliyet gösteren Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlere çeşitli toplumsal imkanlar sağlayan bir sivil toplum örgütüdür.

MTM, 2006’dan beri TOG’a basın, TV ve e-basın takibi hizmetleri ile katkı sağlamaktadır.

TOÇEV
1994 yılından beri faaliyet gösteren Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), okumak isteyen ve ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ve çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm tahsil hayatları boyunca maddi-manevi destek olan toplumsal bir kuruluştur.

MTM, TOÇEV’e, 2005’den beri basın takibi ve TV takibi hizmetlerini sunarak medya iletişimlerinin takip edilmesi ve kontrol altında tutulması noktasında katkı sağlamaktadır.

ÇEVRE

TEMA
1992 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), doğal varlıkların, çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan toplumsal bir kuruluştur.

MTM, 2009’dan beri çevreye desteğiyle takdir toplayan TEMA’nın medya iletişimini kolaylaştırmak için Medya Bilgi Rehberi (MBR); medya yansımalarının takip edilebilmesi için ise gazete, dergi, TV mecralarının takibini sunmaktadır.

TOPLUMSAL/SAĞLIK

LÖSEV
1998 yılından beri faaliyet gösteren Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurma amacıyla hareket eden toplumsal bir kuruluştur.

Kurumun medya iletişimini desteklemek üzere Medya Bilgi Rehberi hizmetini sunan MTM, 2007’den beri de LÖSEV’in basın ve TV’de yer alan haber ve reklam yansımalarını raporlamaktadır.

TOFD
1998 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet veren toplumsal bir kuruluştur.

MTM, TOFD’ye 2005’ten beri, gazete, dergi, TV ve e-basında yer alan yansımalarının takip edilmesi noktasında destek vermektedir.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Kuruluş yılı 1989 olan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Cerebral Palsy’li bireyler için çalışmalar yürütmektedir. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayan, onların meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, yürüttüğü projeler ile toplumun her kesiminde Cerebral Palsy farkındalığı yaratmak için çalışmalar yapmaktadır. Cerebral Palsy (CP), duruşu ve hareketleri etkileyen bir fiziksel engellilik durumudur.

MTM, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfına 2010 yılı itibariyle, gazete, dergi, TV ve e-basında yer alan yansımalarının takip edilmesi konularında destek vermeye başladı.

KA-DER
1997 yılından beri faaliyet gösteren Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği(KA-DER), kadınların seçimle gelinen siyasal görevlerle kamu görevlerindeki sayısını ve oranını arttırmak, kadın seçmenlerin eşit temsil hakkından yararlanması ve bu yolla demokrasinin ve tüm toplumun güçlendirilmesi için çalışmayı amaçlamış toplumsal bir kuruluştur.

MTM, kadının siyasal alandaki rollerini arttırmayı hedefleyen KA-DER’e, 2007’den beri basın takibi, TV takibi ve elektronik basın takibi konularında destek vermektedir.

Bir Dilek Tut Derneği
2000 yılından beri faaliyet gösteren Bir Dilek Tut Derneği 3 ile 18 yaş arasında ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatta kalma mücadelesi veren hasta çocukların dileklerini yerine getirebilmek, bu konuda toplumsal sosyal dayanışma, yardımlaşma yaratmak, kişilerin veya toplumun bu nitelikleri güçlendirmek amacıyla kurulmuş toplumsal bir kuruluştur.

MTM, çocukların hayallerine ışık tutan Bir Dilek Tut Derneği’ne, 2010 itibariyle basın yansımalarının takip edilmesi konusunda destek vermeye başladı.