• Medya elinizin altında!
TR
AZ
EN

Blog

Halkla ilişkiler ve marka oluşturma sürecinde iletişim uzmanlarının işletmeye değer katacak hedefleri belirlemeleri ve kampanyaları ölçümlemeleri, yöneticiler için hayati önem taşır. Bu süreçte güçlü bir medya takibi çözümü, marka başarısı için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü;...

İtibar Yönetimi; kişi ya da kurumların markaya olan duygu, düşünce ve algısını olumlu ve kalıcı hale  getirmek için sürdürdükleri çalışmalar bütünüdür. Kişi veya şirketlerin...

Markanızı, bulunduğu sektör ve piyasa koşulları içerisinde değerlendirmek istihbarat yönetiminin ilk  adımıdır. Sektör takibi yaparken, rakiplerin mevcut durumları izlenmeli ve sektördeki yerleri analiz edilmelidir. Pazardaki....

Giderek artan küreselleşme ve yüksek rekabet durumu, stratejik yönetimi gündelik hayatın bir parçası    haline getirmiştir. İşletmelerin ...

Kriz yönetimi sürecinde medya takibi, bir kriz durumunun yönetilmesi için son derece önemlidir. Çünkü medya, kriz durumunun halka duyurulması, algı yönetimi ve iletişim süreci açısından kritik bir rol oynar.

Etkili bir marka yönetimi için marka sahipleri ve stratejik iletişimcilerin uygulayabileceği bazı adımlar vardır. Bu adımlar sayesinde markanızın itibarı güçlendirilebilir ve hedef kitleniz tarafından daha iyi algılanabilir. Bu adımların ilki ....

Medya, Sürdürülebilirlik konusunda bilinçli olmamızı sağlayan önemli bir kaynaktır. Haberler aracılığıyla iklim krizi, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik girişimleri hakkında bilgi edinir, güncel gelişmeleri takip ederiz. Ancak, medya takibi yaparken doğru, tarafsız ve dengeli bilgiye ulaşmak önemlidir.

İşte sürdürülebilirlik ve medya takibi açısından dikkate almanız gereken bazı noktalar:

Medya takibi yaparken bilinçli olmak, doğru bilgiye ve güvenilir kaynaklara ulaşmak, özellikle de olayların karmaşıklığı ve çeşitliliği düşünüldüğünde hayati önem taşır.

İşte medya takibi ve bilinçli haber izleme için bazı etkili teknikler: