Analiz - Raporlama

Analiz - Raporlama
Analiz - Raporlama 2021

“İtibarınızı yönetmenin ilk adımı, onu ölçmektir. Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz.” diyen Ron Alsop’un görüşünü biraz daha ileriye taşıyan British Telecom'un ünlü CEO'su Sir Ian Vallance, “Ölçmüyorsan yapma!” sözüyle, ölçmenin hayati değerine ve etki gücüne işaret eder. Analiz edilmeyen ve ölçümlenmeyen her iş; zaman, para ve emek kaybının yanı sıra, itibar kaybına da neden olabilecek kadar büyük riskler içerir.

MTM, AMEC (bkz:link) medya değerlendirmesi ve iletişim araştırması sağlayan kuruluşları ve uygulayıcıları temsil eden, dünyanın en büyük medya istihbaratı ve içgörü profesyonel organizasyonunun Türkiye’deki tek tam üyesidir.

MTM’nin Analiz raporlarında AMEC'in bu alandaki öncü çalışması olan Barselona Prensipleri 3.0 göre uluslararası standartlarda hazırlanmasında ve geliştirilmesinde temel noktadır.

Medya analizleri, PR faaliyetlerinize ayna tutar…
Kurumun ve rakiplerinin medya aracılığı ile algıları nasıl ve ne kadar yönetebildiğini ve nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyan medya analizleri, aynı zamanda medya stratejilerine kaynak oluşturan önemli ipuçları sunar.

 • Markanız medyaya nasıl yansıyor?
 • Hedef kitleniz bu yansımalardan nasıl etkileniyor?
 • Rakipleriniz medya yansımalarıyla nasıl bir algı yaratıyor?
 • Kurumunuz hangi mecralarda daha yoğun ilgi görüyor, hangi yayınlarda yansımanız düşük?
 • Basın mensupları, kurumunuza ne kadar ilgi gösteriyor? Ya da rakiplerinize?

Medya analiz raporlarının temel kullanım alanları;

 • PR faaliyetlerinin başarısının ölçümlenmesi
 • İletişim stratejilerinin geliştirilmesi
 • Kurumsal itibarın ölçümlenmesi
 • Sektörel konumlandırma
 • Rakip stratejilerinin takibi
 • Sektördeki gelişmelerin takibinde ve sektörel öngörüler oluşturma
 • Kurumsal arşiv dökümanları

Medyayı analiz etmek, uzmanlık gerektirir…

Medyayı yorumlamak ve sonuçları ilişkilendirerek doğru analiz raporları oluşturmak, ancak uzman bir kadro ile mümkündür.

MTM’nin Analiz kadrosunun yüzde 84’ü, üniversitelerin İletişim Fakültelerinden mezun olup, kurum içerisinde özel bir eğitim programından geçirilmiştir. MTM Analistinin, üniversitede öğretilen temel iletişim bilgilerine, medyayı okuma, yorumlama ve ölçümleme bilgileri eklenerek, analitik yönleri geliştirilmiştir.

Ölçümleme güçlü bir altyapı ve teknoloji gerektirir…
Eskiden sütun-santim ve reklam eşdeğeri ölçümlemesinden ibaret olan basın analizleri, günümüzde tamamen farklılaşmış ve analizlere birbiriyle ilintili yüzlerce kriter eklenmiştir. Günden güne daha komplike bir üretim süreci doğuran analizler, konusunda uzman bir kadronun yanı sıra, iyi bir altyapı ve özgün bir yazılım gerektirir.

MTM, Analiz raporlarının üretimini de, tüm üretim sürecini üzerinde yapılandırdığı özel otomasyonunda yapar. Medya takip sonuçlarına doğrudan bağlanmayı ve ilişkilendirmeyi sağlayan özel yazılım, takip sonuçları ile analiz raporları arasında da dil bütünlüğü sağlar.

MTM’nin yazılım ekibi tarafından geliştirilen otomasyon, yeni oluşan ihtiyaçlara kolayca yanıt verilebilmesi nedeniyle kuruma önemli bir avantaj sağlamakta ve müşteri ihtiyaçlarına hızla üretilen çözümler memnuniyetin artmasında önemli bir unsur olmaktadır.  

Her kurumun ihtiyacına göre hazırlanan analiz paketleri…
Medya analizlerini bir piramit şeklinde yapılandıran MTM, analiz alan kurumun ihtiyacına uygun olarak niceliksel verilerden içerik ve mesaj analizlerine doğru derinleşen geniş bir ürün profili oluşturmuştur.

 • Standart medya analizleri
 • Detaylı medya analizleri
 • Etkinlik analizleri
 • Sponsorluk katma değer analizleri
 • Kurumsal sosyal sorumluluk değer analizi
 • Kurumsal itibar algı analizleri
 • Net Etki /  Net Erişim Raporları
 • İnternet ve TV  Erişim Raporları
 • Youtube Video Takibi Ölçümlemesi
 • Sosyal Medya Raporlama ve Ölçümlemeleri

Standart Medya Analizleri:

Kurumların medya yansımalarının karnesi niteliğindeki Standart Medya Analizi raporlarında, temel analiz verileri sunulur. Standart medya analizlerinde, markanın veya rakiplerinin hangi mecralarda ne kadar ve nasıl yansıma buldukları, basın haberleri ile hedef kitleye ne kadar erişim sağladıkları, markanın medya yansımalarının önceki dönemlere göre nasıl bir seyir izlediği, köşe yazarlarının markayı nasıl değerlendirdiği vb. pek çok veri, istatistiksel bilgiler ile desteklenerek sunulur.

Standart medya analizlerinde medya yansımaları, hem nicelik hem de nitelik bakımından ayrı ayrı analiz edilir. Pek çok bileşenin bir arada değerlendirilmesi yoluyla hazırlanan analiz, sadece tek kritere odaklanan raporlarda karşılaşılan yanılsamaları ortadan kaldırır ve kurumlar için sağlıklı bir değerlendirme imkanı sağlar.

Standart medya analizleri, kurumların iletişim faaliyetlerinin medya kanadında ne kadar başarı sağladığına ilişkin objektif veriler sunduğu gibi, kontrolsüz yayınlanan haberlerin markayı nasıl ve kadar etkilediğini de ortaya koyar. Kolay okunan istatistiksel verileri içeren analiz raporları, hem iletişim uzmanlarının stratejilerini belirlemeye kaynak oluşturur hem de yansımaların ölçümlemelerini değerlendirerek, yeni taktikler oluşturmalarına katkıda bulunur.

Detaylı Medya Analizleri

Detaylı analizlerde, firmanın ve/veya rakiplerinin medya yansımaları değerlendirilirken, aynı zamanda haberlerdeki mesajlar analiz edilir. Bu raporlar, firmaların itibarı ile ilgili de fikir verir.

Detaylı analiz raporları, firmaların kurumsal iletişimlerini veya halkla ilişkiler etkinliklerini yöneten, bu çalışmalara yön veren veya bu bağlamda stratejiler geliştiren kurum içi ve kurum dışı tüm karar alıcılar için kaynak niteliği taşır.

Detaylı medya analizleri, haberlerin niceliksel verileri kadar niteliği ile de ilgilenen kurumlar için yol gösterici bir rehberdir. MTM’nin uzman medya analistleri tarafından hazırlanan analizlerde; markanın haberde nasıl yer bulduğu, marka adının haberde kullanım alanı ve biçimi, kullanılan görsel malzeme, haberin hangi sayfada yer aldığı ve sayfada kullanıldığı alan, haberde markanın ne kadar dikkat çektiği ve hedef kitlede nasıl bir algı bıraktığı gibi çeşitli kriterler çerçevesinde her haber derinlemesine analiz edilir.

Bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan raporda şu sonuçlara ulaşmak mümkün;

 • Markanın medyada çok bahsinin geçmesi, başarılı bir medya iletişimi yürütüldüğü anlamına gelmez. Başarının temel göstergesi, markanın hedef kitlesine uygun yayınlarda ve kontrollü olarak ne kadar yansıma bulduğu sorusuna verilen yanıttadır.
 • Markanın, doğrudan hedef kitlesine ulaşan bir mecrada, dikkat çekici bir haber veya yorum ile yer bulması, kısaca bahsi geçen ve hedeflediği gruba uygun olmayan yayınlarda yer bulan yüzlerce haberden daha etkili sonuçlar sağlayabilir. Değerlendirme sadece sayısal veri üzerinden değil aynı zamanda diğer bileşenler de dikkate alınarak yapılmalıdır.
 • Fikir önderlerinin markayı nasıl değerlendirdiği, marka itibarının önemli göstergelerinden biridir. Markanın, kimler tarafından, nasıl değerlendirildiği ve değerlendiricilerin hedef kitle üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.
 • Markanın hedeflediği kitle dikkate alınarak, yer aldığı mecra ve bu mecraların yayın dağılımı önem arz eder. Bu çerçevede markanın ulusal ve yerel medyada ne kadar ve hangi nitelikte yansıma sağladığı, dikkatle izlenmelidir.

Etkinlik Analizleri

Kurumun düzenlediği etkinliğin medya yansımalarının değerlendirilmesiyle oluşturulan rapordur. Firmanın tüm haberleri değil, sadece etkinlikle ilgili haberleri ölçümlenir.

Etkinlik analiz raporu, yapılacak benzer etkinlikler için de fikir verebilecek öğeler içerir. Etkinliğin medya yansımaları nicelik ve nitelik bakımından ayrı ayrı analiz edilir. Ayrıca, bu yansımalar, yayın-format özelliklerine göre de ölçümlenir.

Etkinlik analizleri, benzer etkinlikler ile karşılaştırmalı olarak analiz edilebildiği gibi, tekrarlanan etkinlikler için hazırlanan dönem karşılaştırmalı analizler de iletişim uzmanlarına önemli veriler sağlar.

Sponsorluk Katma Değer Analizleri

Son yıllarda pazarlamanın en hızlı büyüyen dallarından biri olan sponsorluk, marka bilinirliğinin artmasında önemli rol üstleniyor. MTM’nin uzman analiz kadrosu, Sponsorluk Katma Değer Analizleri’nde, sponsorlukları mercek altına alarak, medya yansımalarının marka değerine etkisini ölçümler.

Bu raporlarda sayısal verilerin yanı sıra, içerik analizleri de kullanılır. Markanın sponsor olduğu kurum veya etkinliğin medya yansımalarının olumlu veya olumsuz olması, markanın imajını da etkilediği için, raporlarda nitelik analizine de detaylı olarak yer verilir.

Başlıca sponsorluk analizleri;

 • İsim sponsorlukları analizi
 • Spor sponsorlukları analizi
 • Kültür-sanat sponsorlukları analizi
 • Etkinlik sponsorlukları analizi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değer Analizi

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin iletişim faaliyetlerinin ana dallarından birine dönüştüğü günümüzde kurumların en önemli ihtiyaçlarından biri, hedef kitle ile duygusal bağ kuran bu projelerin markaya nasıl bir katma değer sağladığının ölçümlenmesidir. KSS projelerinin hedef kitle üzerinde etkisinin ölçümünde, medya yansımalarının analizi de önemli bir değer oluşturmaktadır.

MTM, Türkiye genelinde yürütülen bütün kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin medya yansımalarını ölçümleyerek, hedef kitlede yaratılan etkiyi analiz eder. Sektörel ayrımlar, KSS projesinin hizmet ettiği alan, hedef kitle erişimleri, sayısal değerler, mesaj analizleri, etki değerleri, rakiplerin kurumsal sosyal sorumluluk yansımalarının başarısı, vb. pek çok bilgiyi barındıran Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değer Analizi, kurumların KSS stratejilerine yön verir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değer Analizi’nde ayrıca, kurumların KSS projelerinin medya yansımalarında sağladığı istikrar (iletişimde süreklilik), kanaat önderleri tarafından ne kadar ve nasıl ele alındığı gibi pek çok bilgi de yer alır.

Kurumsal İtibar Algı Analizleri

Hedef kitle nezdinde, itibarın en belirleyici unsurlarından biri olan medya, kurumlar için önemli bir fırsat arenasıdır. Medya yansımalarının kurumsal itibar algısına etkisini ölçümleyen analiz raporları ile MTM, kurumların iletişim stratejilerine yön verir. Kurumsal itibar algı analizleri, fırsatları öngörmeye yardım ettiği gibi, tehditleri de önceden sezer. Bu raporlar, rakip markaların itibar algılarının nasıl bir seyir izlediği konusunda da önemli veriler sağlar.

Medya yansımalarının kurumsal itibar algısına etkisi, dört ana ve 24 alt parametre üzerinden ölçümlenir:

1. Yönetsel itibar algısı

 • İK Kalitesi
 • İstihdam Gücü
 • Çalışma Ortamı

2. Finansal itibar algısı

 • Finansal Karlılık
 • İstikrarlı Büyüme
 • Finansal Kredibilite
 • Borsa Yatırım Cazipliği
 • Sektörel Liderlik
 • Yeni Pazar Kabiliyeti
 • Yasalara Uygunluk Ve Şeffaflık
 • Sektörün Gelişimine Katkı

3. Ürün/Hizmet itibar algısı

 • Yenilikçilik
 • Yaygınlık
 • Kalite/Ürün Performansı
 • Beğeni/Memnuniyet
 • Fiyat
 • Satış Sonrası Hizmetler

4. Sosyal itibar algısı

 • Çevreye Destek
 • Eğitime Destek
 • Spora Destek
 • Sağlığa Destek
 • Kültür-Sanata Destek
 • Kuruma Duyulan Yakınlık/Saygı
 • Kuruma Duyulan Güven