• Medya elinizin altında!
TR
AZ
EN

Tarix

  1999 yılı:
İstanbulda yaradıldı. Milli qəzetlər vəteleviziya kanallarının təqib edilməsi.

 2000-ci il:
Təqibə yerli yayımları daxil etdi. Xüsusi analiz proqramı yazdırdı və media təhlillərinə başladı.

 2001-ci il:
35 nəfərlik heyətlə 200-ə yaxın müştəriyəxidmət göstərməyə başladı.

  2002-ci il:
İnternet mediasının təqibini xidmətlərinə əlavə etdi

 2003-cü il:
Xidmətlərini interaktiv mühitə çıxardı. Televziyada yeni reklamların təqibinə başladı. Reklamların arxivini yaratmağa başladı.

 2004-cü il:
Xəbər agentliklərinin təqib edilməsinə başladı. Təhlil üzrə proqram təminatını inkişaf etdirib yeni təhlil paketleri yaratdı.

 2005-ci il:
500-dən artıq daimi müştəri, 1200-dən artıq yayım təqibi, 80 nəfərlik heyət... Media Məlumat Xidməti adlı həftəlik internet bülletenini abunəçilərilə bölüşməyə başladı.

 2006-cı il:
Ankara şöbəsini açdı. Almaniyada nümayəndəlik yaratdı.

 2007-ci il:
İzmir nümayəndəliyini açdı. Radio kanallarının təqibinə  başladı. Media Məlumat Kitabçasının birinci versiyasını təqdim etdi.

 2008-ci il:
Loqosu da daxil olmaqla, şirkətdə böyük dəyişikliklər etdi. Mətbuat otağı xidmətini müştərilərinin istifadəsinə verdi. Televiziya kitabxanası funksiyasını yerinə yetirən “İnteraktiv televiziya arxivi” xidmətinə başladı.          

 2009-cu il:
Bursa nümayəndəliyini açdı. Bloqtəqibinə başladı. İnteraktiv təhlil xidmətini təqdim etdi. www.medyaloji.net: Rabitə və media sektoru ilə bağlı interaktiv qəzeti təqdim etdi.

 2010-cu il:
130 nəfərlik heyətlə 1500-ə yaxın müştəriyəmütəmadi xidmət göstərir. Media Məlumat Kitabçasının ikinci versiyasını satışa təqdim etdi. Anadolu Agentliyinin rəsmi bazarı oldu.

 2011-ci il:
Konya nümayəndəliyini açdı. Sosial media təqibi vətəhlilini xidmətlərinəəlavə etdi. Ümumdünya Ticarət Mərkəzindəki yeni mərkəzi ofisinə köçdü. Yeni mərkəzində bütün mühüm texnoloji vasitələrini yenilədi.

 2012-ci il:
İstanbul Anadolu hissəsi, Konya və Adana nümayəndəliklərini açdı. Türkiyənin ilk media təqib mobil xidməti olan, “Media Təqib Mobil”i bazara təqdim etdi. Sosial media axtarış səhifəsini abunəçilərinin istifadəsinə təqdim etdi.

 2013-cü il:
Azərbaycanın  ilk media təqib şirkətini açdı. Sektorda yenilik olan “səsli xəbər” texnologiyası ilə hər an, hər şəraitdə xəbərləri dinləmə xüsusiyyətini təmin etdi. “Aktvlik təqvimi” adlı yeni xidmət yaradaraq istifadəyə verdi və Antep şöbəsini açdı.