Veri Setleri

Veri Setleri
Veri Setleri 2022

TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINIZI VERİ SETLERİMİZ İLE DESTEKLİYORUZ…

MTM Medya Takip Merkezi olarak, işimiz gereği kitle iletişim araçlarını takip ediyor, kaydediyor, indeksliyor, analiz ediyor, raporluyor ve arşivliyoruz. Her gün yüz binlercesini kaydettiğimiz bu medya verilerini, otomatik işleyebilmek için metin tabanlı formatlara dönüştürüyor ve anlamlandırabilmek için de Doğal Dil İşleme teknikleri kullanıyoruz.

Ülkemizde Doğal Dil İşleme konularıyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, genel olarak kısıtlı verilerle çalışıldığı gözlemlenmiş. Bu da bizi, konuya nerede dahil olabilir, nasıl bir destek verebiliriz düşüncesine itti.
Bilgi toplulukları olarak da adlandırabileceğimiz çeşitli veri setlerine, bizim günlük bilgi derleme işlemlerimiz arasında fazlasıyla sahibiz çünkü.

Ülkemiz teknoloji gelişimine destek vermek adına, veri setlerimizi aşağıdaki ve benzer konularda geliştirme yapacak, teknoloji uzmanları, akademisyenler ve araştırmacılar ile paylaşmaya karar verdik.

Sahip olduğumuz zengin içerikli veri setlerini, ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda kullanıma sunarak, onların teknoloji geliştirilme süreçlerine katkıda bulunup fayda sağlamak istedik.

DESTEKLEDİĞİMİZ ÇALIŞMA KONULARINDAN BAZILARI:

Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing, NLP, DDİ) 

Doğal dildeki metinlerin ve/veya seslerin bilgisayar ortamında işlenmesi üzerine çalışmalar yürütülen, bilgisayar bilimi ve dil bilimciliğinin bir alt bilim dalıdır.

Bu kapsamda; Yazım hatalarının denetlenmesi/düzeltilmesi, bilgisayarlı çeviri, bilgi çıkarımı, bilgi getirimi, soru cevap sistemlerinin geliştirilmesi, özet çıkartma gibi uygulamalar mevcuttur.

Doğal Dil İşleme Yazılım süreçleri

Normalizasyon, sözcük analizi, varlık ismi tanıma, cümle analizi, veri kümeleri, anlamsal rol etiketleme, çok sözcüklü terimlerin bulunması, v.b. gibi başlıkları kapsar.

Bu bağlamda veri setlerimizden fayda sağlayacak tüm uzman, araştırmacı veya kurumlar ile görüşüyor olmaktan memnuniyet duyacağız.

İletişim için:
0212 442 30 00
mtm@medyatakip.com