• Medya elinizin altında!
TR
AZ
EN
TV Reklam Takibi
TV Reklam Takibi 2023

TV Reklam Takibi

MTM Medya Takip Merkezi, TV kanallarında yayınlanan tüm reklamları ölçümleyerek, ajanslar, kurumlar ve yayın şirketleri için yol gösterici bir rapora dönüştürür.

MTM, TV kanallarında yayınlanan yeni reklamları da tespit ederek, reklam bilgileri ve videosu ile birlikte arşivler. Tüm reklamlar, sektör-alt sektör-firma-marka-ürün gibi yapısal parametrelerin yanı sıra versiyon adı, reklam türü, spot süresi, yayın adı, yayın zamanı gibi çeşitli bilgileri de içererek kayıt altına alınır.

Abone, tüm sektörleri ve markaları içeren toplam reklam datasına ulaşabileceği gibi, sadece kendi markasının veya rakiplerinin raporlarını almayı da tercih edebilir.

TV reklam raporlarında;

 • Reklam veren firma/marka/ürün bilgisi,
 • Reklam veren firmanın faaliyet gösterdiği sektörü ve alt sektör,
 • Reklamın ilk yayınlandığı tarih,
 • Reklamın yayınlandığı kanal, program,
 • Yayın zamanı, kuşak, spot sayısı ve süresi,
 • Reklam verileri (versiyon adı, süresi, reklam türü, vb.)
 • Reklamın doğru zamanda ve sayıda yayımlanıp yayımlanmadığı,
 • Rakiplerin reklam kampanyaları,
 • Reklamların sektörlere dağılımı,
 • Reklamların markalara ve firmalara dağılımı,
 • Reklamverenin en çok tercih ettiği TV kanalları,
 • Hangi yayın diliminde en çok hangi sektörlerin/markaların reklam verdiği,
 • Reklamverenin program tipolojisine göre tercih analizleri gibi çeşitli bilgilere ulaşılır.

REKLAM TAKİBİ VE RAPORLAMASINA DAİR DİĞER HİZMETLERİMİZ

a
b
c