TV Reklam Takibi

TV Reklam Takibi
TV Reklam Takibi 2021

MTM Medya Takip Merkezi, TV kanallarında yayınlanan tüm reklamları ölçümleyerek, ajanslar, kurumlar ve yayın şirketleri için yol gösterici bir rapora dönüştürür.

RAKİPLERİN REKLAM STRATEJİLERİNİ İZLEYEBİLMEK İÇİN BENZERSİZ BİR KAYNAK…

Tüm sektörler, firmalar ve markaların reklam yatırımlarını içeren reklam raporları, kurumların reklam ve medya planlama stratejilerinde önemli rol oynar.

 • En çok reklamı hangi sektörler veriyor?
 • Tüm mecraların toplamında, en çok reklamı hangi firmalar ve markalar veriyor?
 • Hangi sektörler, yoğunlukla hangi mecraları tercih ediyor?
 • Hangi marka, nasıl bir medya planı uyguluyor?
 • Kurumların/markaların en çok tercih ettiği yayınlar hangileri?
 • Rakipler en çok hangi mecralara reklam veriyor?
 • Rakiplerin en çok tercih ettiği gazeteler, dergiler ve TV kanalları hangileri?

Vb. pek çok sorunun yanıtına, MTM’nin hazırladığı reklam raporlarından ulaşabilirsiniz.

MTM, aynı zamanda TV kanallarında yayınlanan yeni reklamları da tespit ederek, reklam bilgileri ve videosu ile birlikte arşivler. Tüm reklamlar, sektör-alt sektör-firma-marka-ürün gibi yapısal parametrelerin yanı sıra versiyon adı, reklam türü, spot süresi, yayın adı, yayın zamanı gibi çeşitli bilgileri de içererek kayıt altına alınır.

Abone, tüm sektörleri ve markaları içeren toplam reklam datasına ulaşabileceği gibi, sadece kendi markasının veya rakiplerinin raporlarını almayı da tercih edebilir.

TV reklam raporlarında;

 • Reklam veren firma/marka/ürün bilgisi,
 • Reklam veren firmanın faaliyet gösterdiği sektörü ve alt sektör,
 • Reklamın ilk yayınlandığı tarih,
 • Reklamın yayınlandığı kanal, program,
 • Yayın zamanı, kuşak, spot sayısı ve süresi,
 • Reklam verileri (versiyon adı, süresi, reklam türü, vb.)
 • Reklamın doğru zamanda ve sayıda yayımlanıp yayımlanmadığı,
 • Rakiplerin reklam kampanyaları,
 • Reklamların sektörlere dağılımı,
 • Reklamların markalara ve firmalara dağılımı,
 • Reklamverenin en çok tercih ettiği TV kanalları,
 • Hangi yayın diliminde en çok hangi sektörlerin/markaların reklam verdiği,
 • Reklamverenin program tipolojisine göre tercih analizleri gibi çeşitli bilgilere ulaşılır.